Regulamin promocji Czarny Piątek

  1. Promocja "Czarny Piątek" obowiązuje w dniu 25 listopada 2016 roku do godziny 23.59. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania promocji lub zakończenia jej przed czasem w dowolnym momencie.
  2. Promocja umożliwia Klientowi dokonania Rezerwacji bez konieczności natychmiastowego opłacenia zadatku oraz opłat rezerwacyjnych.
  3. Klient, dokonując Rezerwacji w ramach Promocji, lub zlecając Agentowi wykonanie Rezerwacji w jego imieniu, oświadcza, że akceptuje regulamin promocji oraz Regulamin Apartamentu.
  4. Rezerwacja jest rezerwacją wiążącą i ostateczną. Nie stanowi ona rezerwacji wstępnej ani zamówienia. Wszelkie zmiany w Rezerwacji oraz jej odwołanie możliwe jest jedynie na ogólnych zasadach określonych w Regulaminie Apartamentu. Dla postanowień Regulaminu Apartamentu zakłada się, że kwotę wpłaconego zadatku oraz opłat rezerwacyjnych, stanowi kwota odroczonej wpłaty zadatku oraz opłat rezerwacyjnych, będąca przedmiotem tej Promocji.
  5. Klient, dokonując Rezerwacji, jest zobowiązany do opłacenia jej zgodnie z wyceną dokonaną w serwisie, w odroczonym terminie płatności, do 20 stycznia 2017r. do godziny 23:59.
  6. Klient, który nie opłaci Rezerwacji w określonym w Regulaminie terminie, uznawany jest za Klienta, który odwołał swoją Rezerwację z własnej winy.
Komentarze

Liczba wyświetleń: 820

(621)

Polecane obiekty