Regulamin Apartamentu

Regulamin obowiązuje od dnia 6 listopada 2013 roku.

Niniejszy Regulamin zawiera zakres Twoich praw o obowiązków w związku z wykorzystaniem naszego serwisu, platformy bookingowej ( zwanej również platformą rezerwacyjną), systemów płatności i innych narzędzi ułatwiających i umożliwiających przeszukiwanie katalogu ofert oraz dokonywanie rezerwacji obiektów wakacyjnych i innych produktów lub usług oferowanych w tym serwisie.

1. Dostęp do serwisu oraz jego działanie

Dokładamy wszelkich starań by nasz serwis internetowy oraz powiązane z nim narzędzia i funkcjonalności były zawsze dostępne, jednakże zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za przerwy w dostępie do serwisu spowodowane wypadkami losowymi, niestabilnością lub przerwani w działaniu światowej sieci internet, atakami na dzierżawione przez nas serwery, itp.

Wszelkie linki z naszej strony do innych serwisów lub treści mają jedynie charakter informacyjny i nie ponosimy odpowiedzialności za ich treści oraz zmiany tych treści.

W kwestii polityki prywatności oraz ochrony danych osobowych, mają zastosowanie warunki określone w Polityce Prywatności (https://www.orebic.com.pl/chorwacja-informacje/polityka-prywatnosci).

2. Zgłoszenie o treści nieodpowiedniej lub obraźliwej

Jeśli uważasz, że którekolwiek treści ( artykuły, opisy ofert, filmy, zdjęcia lub inne ) naruszają prawo w szczególności mają charakter oszczerczy, dyskryminujący, obraźliwy bądź naruszają dobre imię osób trzecich prosimy o poinformowanie nas o tym poprzez wysłanie wiadomości e-mail ( adres znajduje się zawsze w stopce naszego serwisu ), poprzez rozmowę telefoniczną lub chat online z naszymi konsultantami.

3. Prawa autorskie

Jeśli uważasz, że w publikowanych w naszych serwisach materiałach zostały naruszone prawa autorskie, prosimy o zastosowanie się do niniejszej procedury.

1.  Powiadom nas o treści objętej prawami autorskimi.

2.  Podaj sekcje, stronę lub link do strony, gdzie publikowany jest materiał, który Twoim zdaniem narusza prawa autorskie.

3.  Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich materiału, o którym mowa powyżej, musisz złożyć odpowiednie oświadczenie, podając w nim wszelkie szczegóły oraz swoje dane osobowe dla identyfikacji.

4.  Jeśli działasz w imieniu osoby, która jest właścicielem praw autorskich, jako jej agent, oprócz oświadczenia o naruszeniu praw autorskich musisz załączyć wiarygodne upoważnienie od osoby, w której imieniu działasz lub zamierzasz podjąć działania.

Niezależnie od charakteru w jakim będziesz występował, zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Cię poniesionymi przez nas kosztami, w szczególności kosztami obsługi prawnej, zastępstw procesowych i innych, jeśli Twoje roszczenia lub zawiadomienia okażą się bezpodstawne.

Po otrzymaniu zawiadomienia przeanalizujemy treści na które wskazałeś i podejmiemy odpowiednie kroki, mające na celu usunięcie tych treści.

Zawiadomienia należy kierować drogą mailową na adres podany w stopce naszego serwisu.

4. Określenie relacji między stronami

Wszelkie działania o obszarze naszych serwisów nie mają na celu utworzenia miedzy nami a Turystą jakichkolwiek zależności partnerskich czy mających na celu utworzenie spółki.

Działamy w celu ułatwienia przeprowadzenia procesu rezerwacji, procesu płatności oraz generowania dokumentów podróżnych, takich jak: vouchery, instrukcje dojazdowe, itp.

Dla uniknięcia niejasności oświadczamy, że nie jesteśmy stroną umowy o wynajem obiektu wakacyjnego, pokoju, hotelu i innych atrakcji a jedynie udostępniamy platformę rezerwacyjną i pobieramy wynagrodzenie za korzystanie z niej w postaci pierwszych wpłat oraz dodatkowych opłat.

Każda umowa najmu wszelkich nieruchomości notowanych  i prezentowanych na naszej stronie jest zawarta bezpośrednio pomiędzy Gospodarzem ( właścicielem obiektu wakacyjnego ) i Turystą, który dokonał rezerwacji w naszym systemie i nie jesteśmy stroną w tej umowie.

W związku z tym, każdy spór lub konflikt musi być zgłoszony bezpośrednio do Gospodarza, z którym została zawarta umowa na wynajem.

Możesz skorzystać z naszych dodatkowych usług, narzędzi i wsparcia, umożliwiającego skuteczniejsze mediacje z Gospodarzem. Regulamin i zasady oraz zakres ich wykorzystania stanowi osobny regulamin, a działanie wspomnianych usług lub narzędzi może być dodatkowo płatne, zgodnie z cennikiem usługi w naszym serwisie.

Udzielamy możliwość wykorzystania platformy płatniczej i rozliczeniowej, ale nie odpowiadamy za działanie systemów płatniczych takich, jak: PayPal, karta kredytowa, przelew online i inne metody transferu środków finansowych.

W szczególności nie możemy zagwarantować, że osoby trzecie, odpowiedzialne za procesowanie płatności online nie odrzucą Twojej płatności bądź nie zażądają od Ciebie przedstawienia odpowiednich dokumentów.

Działamy wyłącznie jako usługi procesowania rezerwacji. Nie jesteśmy właścicielami apartamentów, ani nie mamy kontroli nad dowolną nieruchomością, prezentowaną na naszej stronie, oraz nie składamy żadnych oświadczeń ani nie udzielamy gwarancji odnośnie apartamentów.

Choć wymagamy od Gospodarzy by dostarczali informacje dotyczące wyposażenie i właściwości apartamentów zgodnie z prawdą, rzetelnie i dokładnie,  podejmujemy odpowiednie kroki, aby usunąć z naszych katalogów oferty po wniesieniu skargi od Turystów lub innego Gospodarza, lecz nie mamy kontroli nad dokładnością każdej oferty.

Niektóry obiekty, posiadają odpowiednie oznaczenie na stronach naszych katalogów, informujące o tym, że nasi pracownicy, współpracownicy lub partnerzy odwiedzili dany obiekt i potwierdzają zgodność stanu faktycznego z treściami  umieszczonymi w naszych serwisach, co nie oznacza, że stajemy się w ten sposób odpowiedzialni za jakiekolwiek właściwości wynajmowanego przez Turystę obiektu.

Podobnie jak w innych przypadkach wszelkie braki wyposażenia lub ich niewystarczająca jakość musi być natychmiast zgłoszona do Gospodarza, z którym Turysta zawarł umowę.

W związku z powyższym zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za poniższe zdarzenia czy powstałe szkody ( również uszkodzenia ciała ), w szczególności zaś:

działania lub zaniechania ze strony Gospodarza lub jego niezdolności do wypełnienia któregokolwiek zapisu umowy czy świadczenia usługi, włącznie z niedostarczeniem apartamentu lub niedostarczenia go w umówionym terminie lub dostarczeniu obiektu, pokoju czy apartamentu lub innej usługi czy produktu o jakości innej niż zamawiana przez Turystę.

Wszelkie utraty lub uszkodzenia rzeczy w apartamencie lub inne zdarzenia, które będą miały miejsce w wynajętym obiekcie oraz terminie pobytu.

Choć dołożymy wszelkich starań, aby zapobiec celowym nadużyciom na naszej stronie i rozpowszechnianiu szkodliwych programów za pośrednictwem naszej strony, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez jakiekolwiek umyślne nadużycia na naszej stronie lub dystrybucji wirusów lub innych szkodliwych technologicznie materiałów, które mogą zainfekować Twój sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne materiały ze względu na korzystania z naszej strony.

5. Polityka ochrony płatności

Niniejsza polityka ochrony płatności jest integralna częścią regulaminu.

Wymagane oświadczenie

Aby kwalifikować się do zwrotu, przy wykorzystaniu polityki ochrony płatności musisz spełnić wymagania i dokonać płatności ( całość lub cześć ) za wynajęty obiekt wakacyjny za pośrednictwem naszej platformy rezerwacyjnej.

Aby złożyć reklamację w ramach tej polityki:

1.   dostęp do wynajmu nieruchomości musiał być odmówiony lub uniemożliwiony

2.   zostały podjęte wszelkie możliwe kroki, aby rozwiązać problem z Gospodarzem zanim wniesiesz roszczenia w ramach tej polityki.

3.   jesteś osobą, która dokonała rezerwacji

Maksymalna łączna wartość, która może być zwrócona do ciebie przez nas w ramach niniejszej Polityki jest niewiększa od:

Całkowita kwota zapłacona przez Turystę za pośrednictwem Platformy rezerwacyjnej (w tym opłaty rezerwacyjnej).

Okoliczności objęte niniejszą polityką

Polityka zapewnia zwrot wpłaconych przez Ciebie środków do wysokości wpłaty, w następujących "okolicznościach podlegających" pod warunkiem, że zapłaciłeś za wynajem przez naszą platformę rezerwacyjną.

Okoliczności podlegające

1.  Fałszywe ogłoszenie ( np.: reklamowany obiekt nie jest własnością Gospodarza lub nie został on upoważniony do przyjmowania Gości w imieniu właściciela obiektu/Gospodarza )

2.  Oszustwa. Gdy faktyczny Gospodarza padł ofiarą włamania na swoje konto e-mail, konto klienta w naszym systemie rezerwacji lub w jaki inny sposób ktoś mógł podszyć się pod Gospodarza w celu procesowania rezerwacji dla osiągnięcia korzyści

3.  Odmowa wejścia-oznacza, że Gospodarz spełnił wszystkie obowiązki w stosunku do Turystów i platformy rezerwacyjnej, ale obiekt w rzeczywistości stanowi zupełnie inną ofertę niż prezentowana w naszych serwisach.

4.  Overbooking, czyli podwójna rezerwacja. Oznacza, że Gospodarz omyłkowo przyjął dwie rezerwacje w apartamencie/domu, pokoju na ten sam lub pokrywający się okres pobytu. Jednocześnie oświadczamy, że nasza platforma rezerwacyjna przechodzi okresowe audyty i jest poddawana rygorystycznym kryteriom i nie jest możliwe powstanie overbooking w sytuacji, gdy Gospodarz zgłosił zajętość terminu w obiekcie. Jedynie zaniedbanie ze strony Gospodarza może spowodować overbooking.

Straty i okoliczności, które nie są objęte polityką

Straty, które nie są objęte niniejszą polityką ochrony płatności:

1.  gdy odpowiednie alternatywne zakwaterowanie zostało przyjęte przez ciebie;

2.  gdy Gospodarz ma ścisły osobisty związek z tobą (np. krewnego, przyjaciela itp.);

3.  Straty związane z podróżą, takie jak przelot i inne koszty transportu;

4.  straty pośrednie

5.  straty szans

6.  umowne straty

7.  straty z powodu pogody lub klęsk żywiołowych

8.  depozyty lub inne fundusze wypłacane Gospodarzowi przez platformę rezerwacyjną, które nie zostały zwrócone z powodu uszkodzenia mienia w obiekcie  lub braku zgodności z warunkami rezerwacji lub z zasadami anulowania rezerwacji;

9.  Płatności dokonywane w gotówce lub czekiem za pomocą innych usług płatniczych innych niż poprzez platformę rezerwacyjną.

10.         Straty dotyczące rezerwacji, która została następnie odwołana, należy zapoznać się z obowiązującymi zasadami anulowania rezerwacji;

11.         straty w wyniku różnic lub wad w opisie ogłoszenia, którą turysta wynajął. Kwestie te powinny zostać rozwiązane bezpośrednio z Gospodarzem.

W przypadku, gdy nie byłeś wstanie uzyskać dostępu do nieruchomości lub dojść do porozumienia z Gospodarzem, musisz powiadomić nas o tym fakcie drogą mailową lub przez ch@t online w ciągu 24h od dnia rozpoczęcia pobytu w wynajętym obiekcie. Datę i godzinę rozpoczęcia Twojej rezerwacji masz określoną na potwierdzeniu rezerwacji.

Za skuteczne zgłoszenie uznaje się jedynie zgłoszenie od osoby dokonującej rezerwacji. Osoby uprawnione do przebywania w obiekcie na podstawie dokonanej rezerwacji, a nie będące osobami dokonującymi rezerwacji nie są uznawane za uprawnione do składania takich wniosków, próśb czy roszczeń, zarówno w stosunku do Gospodarza, jak i naszej platformy rezerwacyjne.

Zobowiązujemy się do przekazania pomocy, mającej na celu uzyskanie porozumienia z Gospodarzem jedynie w uzasadnionych przypadkach a cześć naszych działań lub świadczeń może być dodatkowo płatna, zgodnie z cennikami usług dodatkowych.

Powinniśmy zakończyć proces o zwrot w rozsądnym czasie, zazwyczaj w ciągu czterech do sześciu tygodni i będziemy na bieżąco informować o wszelkich decyzjach lub o dodatkowej dokumentacji, która jest wymagana, aby przetworzyć żądanie.

Czas ten jest niezbędny do sprawdzenia statusu płatności, przyjęcia oświadczeń drugiej strony i szczegółowej analizy sytuacji.

W okresie poprzedzającym wypłatę nie przysługują Turyście odsetki.

5. Polityka określająca zasady wykorzystania przez Turystę wynajętych obiektów u Gospodarza.

1.       Masz prawo do korzystania z wyposażenia apartamentu, z zastrzeżeniem, że niektóre elementy wyposażenia mogą stanowić ofertę dodatkową, a co za tym idzie, może być konieczne wniesienie dodatkowych opłat.

2.       Możesz prosić o pomoc swojego Gospodarza, ale należy pamiętać, że jest on do dyspozycji w godzinach pracy, tj. 800-2000

3.       Masz prawo oczekiwać, że Twój apartament będzie gotowy na Twój przyjazd już od godz. 1400, a przebywać w nim możesz do godz. 1000 w dniu wyjazdu, co stanowi standardowe warunki, jednak szczegółowe ustalenia mogą stanowić inaczej a informacja o „dobie hotelowej” umieszczona jest na potwierdzeniu rezerwacji, w rubryce : „termin pobytu”

4.       Masz prawo do intymności i prywatności. Pamiętaj jednak, że Twój Gospodarz może mieć potrzebę wejścia do Twojego apartamentu, chociażby w celu wymiany ręczników lub sprawdzenia poprawności działania niektórych elementów wyposażenia i instalacji w apartamencie. Masz prawo wymagać, by nie kolidowało to z organizacją Twojego czasu.

5.       Masz prawo do zmiany pościeli, jednak taka zmiana przysługuje Ci bezpłatnie nie częściej niż co 7 dni.

           Powyższe punkty nie ograniczają Twoich praw, są jedynie wskazówkami, które ułatwią Ci zrozumienie zasad panujących w apartamentach. Wszelkie sporne sprawy prosimy zgłaszać na bieżąco Gospodarzowi, właścicielowi obiektu, osobom uprawnionym, bądź personelowi w obiekcie. Dla uniknięcia niejasności informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani, ani uprawnieni do reagowania na skargi i roszczenia w stosunku do Gospodarza.

Obowiązkowe procedury

1.    Jako Gość jesteś zobowiązany do natychmiastowego zameldowania siebie i członków swojej rodziny lub przyjaciół i/oraz wszystkich osób, zgłoszonych w rezerwacji.

Rezerwacje składene online przez serwis internetowy są procesowane z obowiązkiem zapłaty. Akceptujesz te zasady, składając rezerwacje. Złożenie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacja tego regulaminu i wszystkich jego punktów.

Po złożonej i zaakceptowanej rezerwacji nie przysługuje prawo odstąpienia od rezerwacji a płatności musisz dokonać zgodnie z harmonogramem wpłat rezerwacji i/lub promocji, dotyczących Twojej rezerwacji. Warunkiem składania wniosków o dowołaniu rezerwacji i/lub zmiany rezerwacji jest uregulowanie wszelkich wymagalnych wpłat, dotyczących rezerwacji. Polityka odwołania rezerwacji opisana jest w pkt. 6 niniejszego regulaminu.

Objęcie wynajętego obiektu możliwe jest przy spełnieniu poniższych warunków:

a). Każda zgłoszona w rezerwacji osoba musi posiadać ważny paszport lub dowód osobisty, ( wyjątkiem są dzieci nie posiadające swojego paszportu lub dowodu, ale są wpisane do paszportu rodziców)

b). Potwierdzenie rezerwacji (Voucher rezerwacyjny ), który pobrać można z panelu klienta, w zakładce moje rezerwacje

c). Należną Gospodarzowi kwotę, musisz rozliczyć z Gospodarzem zaraz po objęciu zarezerwowanego obiektu/apartamentu/pokoju nie poźniej niż do 24h od terminu rozpoczęcia rezerwacji, oznaczonym na Twoim voucherze i/lub od objęcia obiektu/apartamentu/pokoju. W przypadku niepojawienia się w apartamencie (no show) masz obowiązek dokonania wpłaty oznaczonej, brakującej kwoty na voucherze w ciągu 48 godzin od momentu rozpoczęcia rezerwacji (godzina 14:00 w oznaczonym dniu przyjazdu) na wskazany przez Gospodarza nr rachunku bankowego. Po dokonaniu wpłaty prześlij potwierdzenie dokonania wpłaty z banku, drogą elektroniczna, odpowiadając na email od Gospodarza z wezwaniem do zapłaty. .

2.                Pamiętaj, że urządzenia klimatyzacji są wyjątkowo energochłonne i wyłączaj je za każdym razem, kiedy opuszczasz apartament.

3.                Zadbaj również o ty, by wszystkie okna, wyjścia balkonowe i tarasowe oraz drzwi wejściowe były zamknięte podczas pracy urządzeń klimatyzacji.

4.                Inni też potrzebują spokoju. Pamiętaj, że cisza nocna jest od 2200 do 700, ale prosimy również o zachowanie szczególnego spokoju w godz. 1400-1600 ( popołudniowa sjesta ).

5.                O swoje prywatne rzeczy zadbaj sam i nie narażaj ich na zagubienie lub zniszczenie. Zawsze zamykaj swój apartament, kiedy go opuszczasz.

6.                Zawsze wyłączaj urządzenia elektryczne, będące na wyposażeniu apartamentu, zamykaj okiennice ( jeśli są ), zwijaj markizy i/lub parasole, gaś światła

7.                Szanujemy Twoją prywatność, ale kiedy wybierasz się na dłuższą wycieczkę, będzie dobrze, jeśli Twój Gospodarz będzie o tym wiedział. Jeśli pozostawisz mu swój nr telefonu komórkowego, działającego na terenie Chorwacji, ułatwisz mu kontakt z Tobą i zapewnisz sobie ewentualną pomoc.

8.                Nie wynoś z apartamentu wyposażenia apartamentu ( nie zabieraj ręczników, koców na plaże ).

9.                Wszelkie braki wyposażenia lub ewentualne niezgodności zgłaszaj Gospodarzowi natychmiast, a w razie potrzeby zgłaszaj je do naszego biura telefonicznie. Służymy pomocą podczas  całego Twojego pobytu

10.             Jeśli zdarzy Ci się zniszczyć element wyposażenia apartamentu zgłoś ten fakt Gospodarzowi i ustal warunki pokrycia kosztów.

11.             Nie nadużywaj gościnności swojego Gospodarza. Jeśli Twoi znajomi, przyjaciele lub rodzina, którzy nie są zameldowani w Twoim apartamencie ( w willi ) potrzebują skorzystać z jakiegokolwiek elementu wyposażenia lub instalacji (np. internet ) zapytaj czy Twój Gospodarz godzi się na to. Do przebywania w apartamencie mają prawo wyłącznie zameldowani w nim turyści. Oczywiście Twój Gospodarz nie będzie ograniczał Twojej swobody spotykania się z przyjaciółmi czy rodziną, ale nocowanie niezameldowanych osób jest surowo wzbronione.

12.             Gospodarz ma prawo do wynajęcia Twojego apartamentu jeśli nie powiadomisz go o swoim planowanym późniejszym przyjeździe. Twoja rezerwacja zaczyna się od godz. 14:00 w dniu przyjazdu. Po 24h od daty początku rezerwacji utracisz możliwość objęcia apartamentu, jeśli nie zgłosiłeś swojego późniejszego przyjazdu. Taka sytuacja traktowana jest jako odwołanie rezerwacji przez Gościa, co wiąże się z utratą pierwszej wpłaty, a Gospodarz może żądać pokrycia kosztów, jeśli nie uda mu się wynająć apartamentu innym Turystom.

O zamiarze późniejszego przyjazdu możesz powiadomić Gospodarza wykorzystując Panel Klienta.

6. Polityka zmiany i odwołania rezerwacji

Zmiana rezerwacji

Nasz system rezerwacyjny zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za zmiany dokonywane w rezerwacji, dotyczące: składu osobowego, terminu przyjazdu, terminu wyjazdu, opcji dodatkowych, związanych np.: z przywozem łodzi, dodatkowym miejscem parkingowym, dostarczeniem ponadstandardowego wyposażenia obiektu, itp.

Opłata za zmianę rezerwacji wynosi 35€

Odwołanie rezerwacji przez Turystę.

Jeśli jesteście Państwo skłonni przyjechać w innym terminie, niż ten określony w rezerwacji, a Gospodarze mają ten termin wolny, możliwa będzie zmiana rezerwacji bez utraty pierwszej wpłaty przy zachowaniu następujących zasad:

1.     zmiana rezerwacji następuje w obrębie tego samego obiektu i tego samego sezonu.

2.     zmiana rezerwacji następuje nie mniej niż 60 dni przed planowanym przyjazdem określonym w rezerwacji.

3.     dostępny, inny termin, odpowiada zarówno rezerwującym, jak i Gospodarzom jednakże  niedopuszczalne jest zostawienie przed i po Państwa rezerwacji terminów krótszych niż 7 dni.

4.     jeśli zmiana następuje na apartament o wyższej cenie, różnica w cenie obliczona zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu dokonywania zmian. Wszelkie akcje promocyjne nie maja w tym przypadku zastosowania i jedynie regularna cena brana jest pod uwagę.

5.     jeśli zmiana następuje na apartament o niższej cenie, wówczas różnica będzie odliczona od wartości rezerwacji. Wszelkie akcje promocyjne nie maja w tym przypadku zastosowania i jedynie regularna cena brana jest pod uwagę.

6.     jeśli odwołanie rezerwacji następuje później niż 30 dni przed oznaczonym w rezerwacji terminem, Gospodarz jest uprawniony do złożenia roszczenia do Turysty, mając na celu pokrycie kosztów niewykorzystanego terminu, powstałego po odwołaniu rezerwacji.

7.   Odwołanie rezerwacji wiąże się z utratą pierwszej wpłaty, poniesionej przy składaniu rezerwacji.

8.   Rezerwacja zostanie potwierdzona pod warunkiem dostępności i zgodności terminu.
W przypadku odmowy potwierdzenia rezerwacji i odrzucenia jej przez Gospodarza, Gość jest informowany o stanie rezerwacji i podejmuje decyzje o sposobie jej realizacji.
a. Zmiana terminu w tym samym obiekcie/apartamencie - wydłużenie lub skrócenie i ponowne przekalkulowanie rezerwacji oraz zaksięgowanie dokonanej wpłaty.
b. Zmiana obiektu - dokonanie nowej rezerwacji na inny obiekt/apartament na warunkach, określonych w systemie, z jednoczesnym wnioskiem o przeksięgowanie wpłaty.
c. Wycofanie nowej rezerwacji z wnioskiem o zwrot wpłaty, jeśli została dokonana. 

Do momentu spłaty zadłużenia powstałego w stosunku do Gospodarza możemy wysyłać monity z prośba o spłatę zadłużenia.

Jeśli Twój przyjazd do apartamentu opóźnia się, jesteś zobowiązany do powiadomienia Gospodarzy takim fakcie.

Jeśli w ciągu 24h od początku rezerwacji ( tej.dzień przyjazdu, oraz  godzina określona w potwierdzeniu rezerwacji) Gospodarz nie ma informacji, dlaczego goście nie przyjechali do obiektu ma prawo wynająć apartament innym gościom, bez zwrotu zadatku. 

Komentarze

Liczba wyświetleń: 299619

(77)

Polecane obiekty