Regulamin

Regulamin serwisu orebic.com.pl i warunki korzystania

1. Korzystając z naszych stron www oraz zamawiając usługi przyjmujecie Państwo reguły, którymi się posługujemy.2. STRONY WWW I ICH TREŚCI

Każdy ma prawo do śledzenia treści zawartych na naszych stronach, ze szczególnym wskazaniem na osoby, poszukujące możliwości spędzenia czasu w Chorwacji-do tych osób i z myślą o nich kierujemy treść i serwis na naszych stronach WWW.

3. Materiały zamieszczone na naszych stronach internetowych mają charakter informacyjny, a odwiedzający mogą wykorzystywać je jedynie do celów osobistych. Naszym celem jest zainteresowanie odwiedzającego nasz serwis możliwości pozyskania rzetelnej i prawdziwej informacji turystycznej.Staramy się, aby wszelkie treści publikowane na w naszych serwisach były zgodne z ze stanem faktycznym. Weryfikacja ewentualnych nieprawdziwości informacji prowadzona jest przez nas na bieżąco i po ustaleniu takiej sytuacji, treści są poprawiane najszybciej, jak to jest możliwe.

Szczególną uwagę przywiązujemy do prezentacji obiektów reklamowanych na naszych stronach, włączając w to: fotografie wnętrz, okolicy, tarasów, balkonów, wyposażenia dodatkowego, plaż, plany poglądowe, opisy, warunki najmu, itp. Naszym celem jest dostarczenie treści w taki sposób, by możliwe było zapoznanie się z danym obiektem i poznanie jego właściwości możliwie najbliższych rzeczywistości. Wszystko to po to, by zarezerwowany przez Państwa obiekt spełnił Wasze oczekiwania na miejscu.

4. DOKŁADNOŚĆ I PRAWDZIWOŚĆ INFORMACJI

Większość publikowanych materiałów jest naszego autorstwa. Jeśli pojawiają się treści ( fotografie, plany ), które otrzymaliśmy od właściciela obiektu, to stosowna informacje zamieszczamy w opisie obiektu lub konkretnego apartamentu, tym samym nie ponosimy odpowiedzialności za prawa autorskie do tych materiłów.

5. OSOBISTE I NIE KOMERCYJNE UŻYTKOWANIE DOSTĘPNYCH DANYCH

Nasza strona www jest przeznaczona jedynie dla Państwa osobistego i nie komercyjnego użytku. Nie godzimy się na żadne zmiany a w szczególności: powielanie, podszywanie się, dystrybucję, bezpośrednie przenoszenie, pokazywanie, prezentowanie, reprodukcję, publikowanie, kreowanie przeróbek, sprzedaż informacji, software`u, produktów lub usług, które są własnością tej strony www.

6. PRAWA AUTORSKIE I ICH OCHRONA

Nasz serwis zaprojektowaliśmy sami i jesteśmy właścicielami wykonanego projektu. Jesteśmy autorem wszystkich, publikowanych informacji na naszej stronie. Wszelkie treści, nie będące naszego autorstwa, są oznakowane lub wyszczególnione. W przypadku stwierdzenia naruszenia praw autorskich prosimy o powiadomienie nas o tym w drogą e-mailową na adres: webmaster@orebic.com.pl po to, bysmy jak najszybciej mogli takie treści usunąć lub ustalić warunki ich wykorzystania z autorem treści.

Wszystkie fotografie, a szczególnie fotografie, na których jest zawarty ochronny znak orebic.com.pl
są naszą wyłączną własnością . Jeśli chcesz wykorzystać te treści musisz otrzymać od nas pisemną zgodę

7. OCHRONA PRYWATNOŚCI

Dokładamy wszelkich starań, by możliwie w jak najmniejszym stopniu gromadzić Państwa dane osobowe. Państwa dane są całkowicie chronione i zapewniamy, że nie są, nie były i nie będą wykorzystane, ujawnione, przekazane innym podmiotom.
Zwracamy uwagę, że Państwa dane osobowe będą wykorzystywane, abyśmy mogli Państwa o wszystkich istotnych zmianach, dokonywanych na naszej stronie, w szczególności dotyczy to procesu rezerwacji.


8. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Dla bezpieczeństwa danych na naszych stronach internetowych  prowadzimy nieustanne prace, mające na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i sprostanie coraz większym wymogom, dotyczącym bezpieczeństwa danych w sieci. Nieuprawnione próby przesyłania lub zmian danych zawartych na naszej stronie są surowo zabronione, a wobec łamiących te zasady będą zastosowane przewidziane prawem lub niniejszymi warunkami umowy sankcje.

Pewność i prywatność danych nie jest gwarantowana przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, a poziom bezpieczeństwa uzależniony jest od Państwa dostawcy usługi e-mail.

9. ZABRONIONE LUB NIEDOPUSZCZALNE KORZYSTANIE

Korzystając z naszej strony www zobowiązujecie się Państwo, że danych i informacji, a zwłaszcza fotografii, jak i jakichkolwiek innych materiałów będących naszą własnością  lub naszych  partnerów, nie będziecie wykorzystywać w celach oraz w sposób zabroniony prawem lub warunkami niniejszej umowy.

10. LINKI DO INNYCH STRON

Na naszych stronach prezentowane są treści osób lub podmiotów trzecich, za które nie ponosimy odpowiedzialności, a prezentujemy je po to, by ułatwić Państwu dostęp do usług dodatkowych, mogących pomóc Wam w zorganizowaniu urlopu. Z uwagi na to, że nie mamy możliwości ingerowania w takie treści zrzekamy sie odpowiedzialności za ich treść oraz prawdziwość i dokładność danych, które owe treści niosą

Nasze strony internetowe zawierają także linki do stron internetowych, które są pod nadzorem innych osób fizycznych lub prawnych. Te linki są dostępne jedynie jako propozycje, to jest jako potencjalne źródło dodatkowych i obszerniejszych informacji. Ponieważ orebic.com.pl nie ma żadnego wpływu na ich kształt, niniejszą umową zrzeka się odpowiedzialności za ich treść, oraz za prawdziwość i dokładność informacji, które się za nimi kryją.

11. ZMIANA WARUNKÓW KORZYSTANIA

Jeśli kiedykolwiek uznamy za stosowne lub konieczne wniesienie zmian do powyższych warunków, zastrzegamy sobie prawo wniesienia takich zmian, z założeniem, że powiadomimy Państwa o takim fakcie odpowiednim komunikatem na naszej stronie.


Nasza umowa obowiązuje do momentu wycofania się z niej jednej ze stron. Jeśli chcecie Państwo rozwiązać tę rozmowę prosimy o usunięcie, zniszczenie bądź zwrócenie nam wszelkich treści, materiałów pobranych z naszych stron ub otrzymanych od nas w inny sposób.
Rozwiązanie umowy nie zwalnia żadnej ze stron z konieczności dochowania tajemnicy, w szczególności dotyczącej danych osobowych, jak również zachowania praw autorskich


12. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

Użytkownik zgadza się na te warunki

Komentarze

Liczba wyświetleń: 150895

(69)

Polecane obiekty